Kontakte zum Modellflugclub Hochwaldschwalbe Wadern e.V.